Logo

KETCube EDU - Edukační balíček pro Arduino

Edukační balíček pro Arduino na platformě KETCube

Balíček pro Arduino IDE:

Dokumentace:

Nastavení KETCube

KETCube je vyvinut pro aplikace s nízkou spotřebou. Proto běh programu tomu také odpovídá. Po spuštění proběhne nastavení modulů a poté následuje běh smyčky následujícím způsobem: provádění činností všech zapnutých modulů - činnost terminálu - uspání se. Další činnost započne až po uplynutí základní periody (basePeriod - kterou lze pomocí terminálu nastavit).

Po nahrátí kódu nakonfigurujte KETCube v programu Putty. Ten lze po zvolení tohoto programu v menu Nástroje / Upload Method spustit z prostředí Arduino IDE stiskem tlačítka se symbolem “šipky”. V tomto terminálu lze sledovat běh kódu nebo provádět nastavení KETCube.

Práce v terminálu (program Putty)

Pro konfiguraci a zobrazení informací lze použít tyto příkazy (terminál je case sensitive a je třeba tedy dodržovat malá a velká písmena):

Seznam modulů zobrazíte příkazem list.

>> list
Executing command: list

Available modules:
 N   D    LoRa  LoRaWAN module
 N   D    HDCX080 On-board RHT sensor - TI HDCX080
 N   D    batMeas On-chip battery voltage measurement
 N   D    ADC   Measure mVolts on PA4
 I   E    Arduino KETCube Arduino Support

Module State: E == Module Enabled; D == Module Disabled
Module severity: N = NONE, R = ERROR; I = INFO; D = DEBUG
Command execution OK
>>

V prvním sloupci je uvedena závažnost (severity) výpisů. Závažnost None nevypisuje žádné informace, závažnost Error pouze chybová hlášení, závažnost Info informace o běhu modulu a závažnost Debug ladící hlášení.

V druhém sloupci je uvedena informace o tom, zda je modul zapnutí či nikoliv. Písmeno E značí enable, tedy zapnutý modul, písmeno D pak disable, tedy vypnutý modul.

Ve třetím sloupci jsou uvedeny názvy modulů a ve čtvrtém stručné anotace.

Modul zapneme příkazem enable {jméno modulu} {číslo severity}. Např. pro spuštění modulu Arduino se závažností info: enable Arduino 2 a kód v KETCube znovu zavedeme příkazem reload.

Pro nastavení parametrů použijte příkaz set, pokud nastavujete globální parametry uložené v paměti EEPROM (zůstávají i po restartu) nebo příkaz setr pro nastavení přechodných parametrů (platí pouze do restartu). Zobrazení globálních parametrů provedete příkazem show, přechodných parametrů pak příkazem showr.

Základní moduly KETCube

LoRa

KETCube je vyvinut pro aplikace ve světě tzv. Internetu věcí (IoT). Tento modul řídí komunikaci pomocí protokolu LoRaWAN.

HDCX080

KETCube má na desce implementován senzor relativní vlhkosti a teploty. Tento modul řídí měření těchto fyzikálních parametrů prostředí a komunikaci se senzorem.

batMeas

Tento modul provádí měření napětí napájecí baterie. Protože při práci s KETCube EDU je zařízení napájené prostřednictvím USB kabelu, nebudete tento modul patrně používat.

ADC

Tento modul provádí měření napětí v mV na pinu AN.

Arduino

Modul, jehož funkci můžete programovat v prostředí Arduino IDE. Pracujete-li s KETCube EDU, programujete funkci právě tohoto modulu.

Hlavní parametry KETCube

Hlavní parametry, nebo také parametry jádra KETCube, definují základní chování KETCube. Nastavení se provádí příkazem ve formátu set core {CMD}.

Hlavní parametry jádra KETCube jsou:

basePeriod

Základní perioda, po které se KETCube probudí a provede periodické akce definované v povolených modulech.

startDelay

Doba po startu, po kterou KETCube čeká před provedením první periodické akce. Tato doba je ve výchozím nastavení náhodné číslo od 1 do 60s.

severity

Informuje o úrovni s jakou se vypisují informace jádra. To ovlivňuje zejména množství informací vypsaných na terminál při inicializaci KETCube.

Nastavení modulu Arduino

Aby KETCube spustil Váš kód, musíte v Terminálu nejprve povolit modul Arduino.

Proveďte v terminálu tyto příkazy:

>>
>> enable Arduino 2
Executing command: enable
Command execution OK
>> set core severity 2
Executing command: severity
Command execution OK
severity returned: 2
>>
>> reload

Nyní je modul Arduino povolen.