Logo

KETCube EDU - Edukační balíček pro Arduino

Edukační balíček pro Arduino na platformě KETCube

Balíček pro Arduino IDE:

Dokumentace:

KETCube EDU

KETCube® je moderní vývojová platforma pro IoT, která byla vyvinuta na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, je licencována jako tzv. Open Source Hardware, čili ji může používat úplně každý. Díky svým vlastnostem, modernímu designu, univerzálnosti, nízké spotřebě, možnosti přímé komunikace do IoT sítí (LoRaWAN a Sigfox) a cenové dostupnosti si našla uplatnění i v průmyslových aplikacích.

KETCube KIT

Nyní se ve formě edukačního balíčku nazvaného “KETCube EDU” pro Arduino dostává do rukou široké veřejnosti a školám, a to díky integraci KETCube® do globálně užívaného vývojového prostředí Arduino IDE. To znamená, že i programátor začátečník může začít ve svých prvních projektech platformu KETCube® plně využívat.

Začínáme s KETCube EDU

Příklady

Licence

KETCube® i KETCube EDU je poskytován zdarma Západočeskou univerzitou v Plzni za podmínek uvedených v LICENCI.

KETCube® je registrovaná ochranná známka Západočeské univerzity v Plzni.

KETCube EDU pro Arduino vznikl jako projekt ZČU v Plzni za podpory města Plzeň v rámci projektu Plzeň univerzitní město 2020