Logo

KETCube EDU - Edukační balíček pro Arduino

Edukační balíček pro Arduino na platformě KETCube

Balíček pro Arduino IDE:

Dokumentace:

Blikání LED na desce KETCube

V tomto příkladu si osvojíte základní práci s KETCube a rozblikáte LED diody na desce.

Zapojení

K tomuto příkladu není potřeba ke KETCube připojovat žádné periferie. KETCube pouze připojte k PC: zapojte Micro USB kabel do desky KETCube UART.

Programování a spuštění

Nahrajte následující kód do KETCube.

void setup() {
 // Zobrazení zprávy v terminálu na začátku inicializace
 KETCube.Terminal.print("Blikajici LED @ KETCube");

 // Nastavení PINů LED1 a LED2 - budiče LED
 KETCube.LED.init(LED1, HIGH);
 KETCube.LED.init(LED2, HIGH);

 // Nastavení LED na trvalé blikání
 KETCube.LED.set(LED1, LED_BLINK_CONT);
 KETCube.LED.set(LED2, LED_BLINK_CONT);
}

void loop() {
 // V každé periodě: vypsání textu
 KETCube.Terminal.print("basePeriod @ KETCube");
}

Vy výpisu kódu vidíte dvě funkce: setup() a loop(). zatímco funkce setup() se vykoná pouze jednou - a to ihned po startu KETCube, funkce loop() se vykonává opakovaně a periodu jejího opakování lze změnit pomocí terminálového příkazu set core basePeriod.

Funkce dostupné na KETCube jsou ćlenény do několika kategorií a volány pomocí tečkové notace.

Uvnitř funkce setup() vidíte volání funkce print() z kategorie Terminál, která je volána pomocí tečkové notace takto: KETCube.Terminal.print(). Tato funkce vypíše během fáze inicializace na Terminál text “Blikajici LED @ KETCube”.

Pomocí kategorie LED můžeme rovnou nastavit vybrané PINy jako řadiče LED diod a přiřadit jim určité chování: funkce KETCube.LED.init() nastaví PINy jako řadiče LED a funkce KETCube.LED.set() nastaví obě LED do režimu trvalého blikání.

Nastavení KETCube

Nejprve si přečtěte sekci nastavení KETCube.

Aby KETCube spustil Váš kód, musíte v Terminálu nejprve povolit modul Arduino.

Proveďte v terminálu tyto příkazy:

>>
>> enable Arduino 2
Executing command: enable
Command execution OK
>> set core severity 2
Executing command: severity
Command execution OK
severity returned: 2
>>
>> reload

Nyní je modul Arduino povolen.

Máte-li povolen modul Arduino a úspěšně jste nahráli kód tohoto příkladu do KETCube, vidíte synchronní blikání obou LED diod - zároveň pozorujte terminálový výstup KETCube:

Executing command: reload

Performing system reset and reloading KETCube configuration ...

Welcome to KETCube Command-line Interface
-----------------------------------------
Version: 0.2-dev (build: e0f8b59)

Use [TAB] key to show build-in help for current command
Use [ENTER] key to execute current command
Use [+]/[-] keys to browse command history

List of commands:
    about  Print ABOUT information: Copyright, License, ...
    help  Print HELP
    disable Disable KETCube module
    enable Enable KETCube module
    list  List available KETCube modules
    reload Reload KETCube
    show  Show LoRa, SigFox ... parameters
    showr  Show LoRa, SigFox ... RUNNING parameters
    set   Set LoRa, SigFox ... parameters
    setr  Set LoRa, SigFox ... RUNNING parameters

--- "core" Init() START ---
KETCube core base period set to: 500 ms
KETCube start delay set to: 25000 ms
KETCube core severity level: INFO
KETCube driver severity level: NONE
--- "core" Init() END ---

--- "Arduino" Init() START ---
Module severity level: ERROR
Arduino :: My First LED blink Example!
--- "Arduino" Init() END ---

>>
>>