Logo

KETCube EDU - Edukační balíček pro Arduino

Edukační balíček pro Arduino na platformě KETCube

Balíček pro Arduino IDE:

Dokumentace:

Čtení analogové hodnoty

V tomto příkladu se naučíte číst analogové hodnoty.

Pokud jste ještě nepracovali s Terminálem a LED diodami, podívejte se nejprve na příklad Blikání LED na desce KETCube

Nastavení KETCube je totožné jako v příkladu Blikání LED na desce KETCube, více se dozvíte v sekci nastavení KETCube.

Zapojení

Potřebné součástky: 10k potenciometr, pevný odpor 220R, spojené desky KETCube mainBoard a KETCube UART, Micro USB kabel, propojovací kabely typu samec-samec, nepájivé pole

Při zapojování postupujte takto:

zapojeni

Programování a spuštění

Nahrajte následující kód do KETCube.

void setup() {
  // Zobrazení zprávy v terminálu na začátku inicializace
  KETCube.Terminal.print("ADC @ KETCube");

  // Nastavení PINu AN - analogový vstup
  KETCube.IO.pinMode(AN, ANALOG);

  // Inicializace ADC
  KETCube.Analog.init();
}

void loop() {
  // Měření hodnoty napětí na potenciometru
  // a výpis hodnotu napětí
  KETCube.Terminal.print("U = %d mV", KETCube.Analog.read(AN));
}

Ve funkci setup() nastavujeme PIN AN jako analogový vstup, ale navíc musíme také nastavit převodník analogové hodnoty - ADC (Analog to Digital Converter) - to uděláme pomocí funkce KETCube.Analog.init().

Voláním funkce KETCube.Analog.read() v každé periodě (ve funkci loop()) získáme okamžitou hodnotu napětí na PINu AN v milivoltech.

Po úspěšném překladu a nahrání kódu do KETCube otáčejte potenciometrem a sledujte měnící se hodnotu naměřeného napětí v Terminálu.