Logo

KETCube EDU - Edukační balíček pro Arduino

Edukační balíček pro Arduino na platformě KETCube

Balíček pro Arduino IDE:

Dokumentace:

Příklad s tlačítkem - obsluha přerušení

V tomto příkladu se naučíte obsluhovat přerušení.

Pokud jste ještě nepracovali s Terminálem a LED diodami, podívejte se nejprve na příklad Blikání LED na desce KETCube

Nastavení KETCube je totožné jako v příkladu Blikání LED na desce KETCube, více se dozvíte v sekci nastavení KETCube.

Zapojení

Potřebné součástky: pevný odpor 10k, pevný odpor 220R, tlačítko, spojené desky KETCube mainBoard a KETCube UART, Micro USB kabel, propojovací kabely typu samec-samec, nepájivé pole

Při zapojování postupujte takto:

zapojeni

Programování a spuštění

Nahrajte následující kód do KETCube.

// Klíčové slovo volatile upozorní překladač,
// aby neprováděl optimalizace přístupu k proměnné
// (proměnná může být změněna v jiném kontextu)
volatile bool buttonPushed = FALSE; 

// Funkce onPushButton se vykoná v kontextu přerušení
void onPushButton() {
 // v kontextu přerušení je vhodné vykonat pouze 
 // nejnutnější akce a rychle jej opustit 
 buttonPushed = TRUE;
}

// Funkce onPushButton se vykoná mimo kontext přerušení
void onExitHandler() {
 // Reakce na náběžnou hranu
 if ((buttonPushed == TRUE) && 
    (KETCube.IO.digitalRead(INT) == HIGH)) {
   // Pokud by přerušení bylo vyvoláno 
   // krátkým zákmitem (rušení), opětovné čtení
   // hodnoty PINu vliv zákmitu odfiltruje
   KETCube.LED.set(LED1, LED_ON);
   KETCube.LED.set(LED2, LED_OFF);
 // Reakce na spádovou hranu
 } else if ((buttonPushed == TRUE) && 
    (KETCube.IO.digitalRead(INT) == LOW)) {
   KETCube.LED.set(LED1, LED_OFF);
   KETCube.LED.set(LED2, LED_ON);
 }
}

void setup() {
 // Zobrazení zprávy v terminálu na začátku inicializace
 KETCube.Terminal.print("Preruseni @ KETCube");

 // Nastavení PINů LED1 a LED2 jako budičů LED
 KETCube.LED.init(LED1, HIGH);
 KETCube.LED.init(LED2, HIGH);
 
 KETCube.LED.set(LED1, LED_OFF);
 KETCube.LED.set(LED2, LED_OFF);

 // Nastavení interruptu na pinu INT
 KETCube.IO.pinMode(INT, IT_CHANGE);
 KETCube.IO.attachInterrupt(INT, &onPushButton);

 // Registrace funkce onExitHandler 
 // pro spuštění vždy po probuzení KETCube
 KETCube.Core.regSleepExitHandler(&onExitHandler);
}

void loop() {
 // V každé periodě: vypsání textu
 KETCube.Terminal.print("basePeriod @ KETCube");
}

Ve funkci setup() jednak nastavujeme PINy LED1 a LED2 jako LED diody, ale navíc nastavujeme také PIN INT jako zdroj přerušení. Přerušení se vyvolá při změně logické hodnoty na pinu (LOW -> HIGH nebo HIGH -> LOW).

Voláním funkce KETCube.IO.attachInterrupt() nastavíme obsluhu přerušení tak, že funkce onPushButton() se vykoná okamžitě po vyvolání přerušení - událost na PINu INT.

Navíc zaregistrujeme funkci onExitHandler() pomocí volání KETCube.Core.regSleepExitHandler(). Funkce onExitHandler() se pak vyvolá vždy, když KETCube opustí režim spánku. KETCube opustí režim spánku automaticky vždy po vyvolání přerušení.

Po úspěšném překladu a nahrání kódu do KETCube budou obě LED diody na desce reagovat na stisk tlačítka: stisknete-li tlačítko, rozsvítí se LED2, uvolníte-li jej, rozsvítí se LED1.


POZNÁMKA

Přímo v kontextu přerušení je vhodné vykonat pouze nejnutnější akce a rychle jej opustit, protože přerušení může nastat asynchronně a je vykonáno s vysokou prioritou - může tak v “nevhodnou dobu” přerušit vykonávání jiné části kódu.

Nikdy v pŕerušení nepoužívejte aktivní čekání, nekonečné smyčky, apod..

Krátká a jednoduchá přerušení zvýší spolehlivost Vašeho kódu.

Kód vykonávaný ve funkci onExitHandler() je vykonán mimo kontext přerušení - s běžnou prioritou a nemůže tak vést k problémům v jiné ćásti kódu.