Logo

KETCube EDU - Edukační balíček pro Arduino

Edukační balíček pro Arduino na platformě KETCube

Balíček pro Arduino IDE:

Dokumentace:

Kompilace a nahrání kódu do KETCube

Po editaci textu kódu provedete kompilaci (ověření) stiskem tlačítka se symbolem “háčku” - první tlačítko v horní liště pod menu nabídkou.


Poznámka

Dokumentaci API KETCube EDU naleznete na webu: https://edu.ketcube.cz/files/apidoc/


V nabídce Nástroje / Upload Method zvolte položku STM32Flash (serial bootloader).

Nahrátí kódu provedete stiskem tlačítka se symbolem “šipky vpravo” - druhé v horní liště pod menu nabídkou.

Po prvním nahrání kódu pokračujte nastavením KETCube.


Poznámka KETCube EDU se dodává v konfiguraci pro automatické nahrání aplikačního kódu - s deskou KETCube UART a KETCube mainBoard propojenou přídavnými “jehlovými konektory”. Pokud Vaše konfigurace není vybavena “jehlovými konektory”, je potřeba před stiskem tlačítka pro nahrání kódu inicializovat Bootloader. Bootloader inicializujete stiskem a podržením levého tlačítka BOOT na desce KETCube, krátkým stiskem pravého tlačítka RST a puštěním tlačítka BOOT.

Bootloader je malý program, který se stará o aktualizaci aplikačního kódu v KETCube.