Logo

KETCube EDU - Edukační balíček pro Arduino

Edukační balíček pro Arduino na platformě KETCube

Balíček pro Arduino IDE:

Dokumentace:

Ovládání KETCube přes LoRaWAN

V tomto příkladu se naučíte pracovat s downlink zprávami v síti LoRaWAN a naprogramujete vzdálené ovládání periferií KETCube. Návod na práci s downlink zprávami na straně serveru získáte od vašeho poskytovatele sítě LoRaWAN.

Pokud jste ještě nepracovali s Terminálem, podívejte se nejprve na příklad Blikání LED na desce KETCube. Základní příklad práce s LoRaWAN naleznete v příkladu Senzor teploty a LoRaWAN.

Základní nastavení KETCube je totožné jako v příkladu Blikání LED na desce KETCube, více se dozvíte v sekci nastavení KETCube. Podrobnosti k nastavení modulu LoRa v KETCube se dočtete v sekci Nastavení LoRaWAN v KETCube.

Zapojení

Potřebné součástky: pevný odpor 220R, modul piezo bzučáku, spojené desky KETCube mainBoard a KETCube UART, Micro USB kabel, propojovací kabely typu samec-samec, nepájivé pole

Při zapojování postupujte takto:

zapojeni

Programování a spuštění

Nahrajte následující kód do KETCube.

void onNewData(byte * buffer, byte len) {
 byte i;

 // Dekódování příkazu pro LED
 if (len > 0) {
  if (buffer[0] == 1) {
   KETCube.LED.set(LED1, LED_BLINK_SINGLE);
   KETCube.Terminal.print("LED1");
  } else if (buffer[0] == 2) {
   KETCube.LED.set(LED2, LED_BLINK_SINGLE);
   KETCube.Terminal.print("LED2");
  } else if (buffer[0] == 3) {
   KETCube.LED.set(LED1, LED_BLINK_SINGLE);
   KETCube.LED.set(LED2, LED_BLINK_SINGLE);
   KETCube.Terminal.print("LED1+LED2");
  }
 }

 // Nastavení přehrání zadaných tónů
 for (i = 1; i < len; i++) {
  // tóny jsou přijaty v jednotkách kHz
  // každý ton bude znít 300 ms,
  // následovat bude pauza 1000ms
  KETCube.PWM.tone(buffer[i] * 1000, 300, 1000);
  KETCube.Terminal.print("Play: %d kHz", buffer[i]);
 }
}

void setup() {
 // Zobrazení zprávy v terminálu na začátku inicializace
 KETCube.Terminal.print("RemoteControl @ KETCube");

 // Nastavení LED1 a LED2
 KETCube.LED.init(LED1, HIGH);
 KETCube.LED.init(LED2, HIGH);
 KETCube.LED.set(LED1, LED_OFF);
 KETCube.LED.set(LED2, LED_OFF);

 // Inicializace PWM - PIN PWM
 KETCube.PWM.init();

 // Iniciallizace zpracování přijatých dat
 KETCube.LPWAN.regOnRxHandler(&onNewData);
}

void loop() {
 // žádný periodický kód
}

Oproti příkladu Senzor teploty a LoRaWAN, je potřeba pro zpracování přijatých dat definovat a zaregistrovat (callback) funkci pro zpracování dat. V tomto příkladu se jedná o funkci onNewData(). Registraci funkce pro zpracování přijatých dat provedeme pomocí volání KETCube.LPWAN.regOnRxHandler() ve funkci setup().

Funkce onNewData() má 2 parametry: odkaz (ukazatel) na pole přijatých dat a délku tohoto pole. Uvnitř funkce je provedeno dekódování a zpracování přijatých dat:

Po úspěšném překladu a nahrání kódu do KETCube připravte na serveru data k odeslání. Modul Arduino naslouchá na LoRaWAN portu 15.

Nastavení KETCube

Váš kód funguje správně, ale data do sítě LoRaWAN zatím odesílána nejsou. To je způsobeno tím, že odesílání ze serveru směrem do zařízení je podmíněno pŕedchozím odesláním dat ze zařízení (LoRaWAN Class A). Váš modul ale neodesílá žádná data.

Aby KETCube začal odesílat data, povolte modul HDCX080 - ten aktivuje senzor teploty a relativní vlhkosti (T+RH) na desce KETCube. V terminálu proveďte tyto příkazy:

>>
>> enable HDCX080 2
Executing command: enable
Command execution OK
>>
>> reload
Executing command: reload

Nyní sledujte výstup Vašeho kódu v Terminálu, pozorujte LED diody a poslouchejte generované tóny:

>>
HDCX080 :: Temperature: 22 °C, RH: 54 %
LoRa :: Transmitting sensor data: SUCCESS
LoRa :: Rx DATA=03-09-08-07-06-05-04-03-02 on PORT=15
Arduino :: LPWAN Rx (9)=03-09-08-07-06-05-04-03-02
Arduino :: LED1+LED2
Arduino :: Play: 9 kHz
Arduino :: Play: 8 kHz
Arduino :: Play: 7 kHz
Arduino :: Play: 6 kHz
Arduino :: Play: 5 kHz
Arduino :: Play: 4 kHz
Arduino :: Play: 3 kHz
Arduino :: Play: 2 kHz

Na terminálu vidíte: